Contact

Wil je meer weten over ons of onze artikelen stuur dan een berichtje via het formulier hieronder of via info@thechocolatebox.nl

Juridische informatie
The Chocolate Box is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 57153167

Postadres: Laura Luykenaar, Hagedisberg 7, 4708 HM Roosendaal (geen bezoekadres)
 

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ´The Chocolate Box´, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Chocolate Box worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Chocolate Box ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van The Chocolate Box zijn vrijblijvend en The Chocolate Box behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3. Retourzendingen
3.1 Onze artikelen zijn uniek en handgemaakt, daarom vragen wij u voor aankoop uw maten door te geven zodat wij kunnen controleren of de Diversify of Kids Gown bij u past. Bij aankoop gaat u akkoord met de maten en kunt u uw bestelling niet retour zenden omdat de Gown niet past.
3.2 Onze Vintage artikelen zijn aanbiedingen en zijn niet retour te zenden of te ruilen.
3.3 Nieuwe artikelen (m.u.v. de Diversify en Kids Gowns) kunt u binnen 14 dagen retour zenden. Graag ontvangen wij melding van de retourzending via e-mail met daarin de reden.
3.4 Herroepingsrecht / Retour formulier: http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thechocolatebox/files/nl_nl_1_Herroepingsrecht.pdf

3.5 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan The Chocolate Box onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
3.6 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@thechocolatebox.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen
3.7 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

4. Betalingen
4.1 Betalingen geschieden via iDeal / Paypal / of overschrijving vooruit.

5. Levering
5.1 De door The Chocolate Box opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door The Chocolate Box worden teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Chocolate Box verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en The Chocolate Box (dan wel door u ingeschakelde derden), is The Chocolate Box niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van The Chocolate Box.
8.2 De administratie van The Chocolate Box geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Chocolate Box in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Chocolate Box gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Chocolate Box kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Chocolate Box in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Chocolate Box vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 The Chocolate Box is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Snelle feitjes

Levertijd: Is je bestelling voor 16.00 binnen en betaald, dan doen we ons best om deze dezelfde dag nog bij de post af te leveren.

Betaalwijzen: iDeal / Mister Cash / Sofort Banking / Paypal / Zelf overboeken.Verzendkosten Nederland:  Brievenbus €4,50 / Pakketje €7,50

Verzendkosten Belgie: €11,50
Verzendkosten Duitsland: €11,50
(Andere landen op aanvraag!)

Wij verzenden met PostNL

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2024 • The Chocolate Box | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel